Om os

Virksomhedsoplysninger

CVR-NUMMER: 
32291090

KONTOFØRENDE PENGEINSTITUT:
Nordea Bank

REG. OG NEM-KONTONR.:  
2214 - 0729993638 

SWIFT/BIC: 
NDEADKKK

IBAN NR.:  
DK4020000729993638

BETALINGSBETINGELSER:
Alle køb er Løbende måned + 20 dage, herefter påføres renter på 1,5 % pr måned.

TVISTER
Enhver tvist mellem parterne, som måtte opstå, og som ikke kan bilægges i mindelighed, skal afgøres ved Retten i Aalborg som første instans og efter dansk ret.

FAKTURAMODTAGELSE:
Alle indgående fakturaer fra leverandører sendes til e-mail kreditor@revice.dk